Invandrare i Lappland

I slutet av 2016 hade Lappland totalt 180 207 invånare, varav 3 994 var utländska medborgare. Denna siffra utgör 2,2 % av hela Lapplands befolkning.

Det finns invandrare i Lapplands alla kommuner, men största delen bor i Rovaniemiregionen (1592 personer, 2,4 % av befolkningen) och Kemi-Torneå-regionen (1531 personer, 2,6 % av befolkningen), och där växer även invandrarbefolkningen snabbast. Även i Norra Lappland och Fjäll-Lappland är den utländska befolkningen betydande i förhållande till invånarantalet. I Muonio är utlänningarnas andel av befolkningen 3,8 % och i Utsjoki 3,6 %.

Arbetslöshetsgraden för utlänningarna som bor i Lappland är ca 27 %, vilket är ett ganska lågt tal jämfört med hela landet. Utlänningarnas arbetslöshetsgrad har sjunkit under de senaste åren.

Lappland är internationellt

I Lappland talas det över 80 främmande språk, varav de vanligaste är ryska, arabiska, persiska engelska och tyska. Största delen av Lapplands befolkning som har ett främmande språk som modersmål är i åldern 30–34, d.v.s. yngre än majoritetsbefolkningen. Detta korrigerar snedvridningen i regionens åldersstruktur.

Invandrarna kommer till Lappland av olika orsaker: de flesta av familjeskäl, en del för att arbeta och studera. Vid Lapplands universitet och Lapplands yrkeshögskola kan man avlägga examina på engelska. Dessa läroanstalter är även populära bland utbytesstuderande. Turismen är en viktig näring i Lappland. I och med turismen är internationalismen en del av vardagen i flera kommuner. Lapplands geografiska läge och gränssamarbetet med tre andra stater (Sverige, Norge och Ryssland) åstadkommer sina egna regionala särdrag.

Lappland har en lång erfarenhet av mottagnings- och integrationsverksamhet

En del anländer även i Lappland eftersom de behöver internationellt skydd: andelen flyktingar i Lappland är relativt stor. Rovaniemi, Kemi och Torneå har tagit emot kvotflyktingar under flera år, och det har länge funnits flyktingförläggningar i Rovaniemi och Kemi. Under hösten 2015 anlände ca 2 500 asylsökande i Lappland. Samtidigt grundades nya flyktingförläggningar på mindre orter.

I Lappland ordnas integrationsfrämjande verksamhet av aktiva aktörer inom tredje sektorn, bl.a. Röda Korsets Lapplands distrikt, Rovalan Setlementti ry, Toivola-Luotolan Setlementti ry, Arktiset maahanmuuttajat ry och Misters ry. I Lappland finns dessutom en regional ETNO som främjar jämställdhet i regionen.

I Rovaniemiregionen och Havslappland fungerar egna nätverk för invandrar- och integrationsarbete (MAKO). MAKO-nätverken är öppna för alla de aktörer som utför eller är intresserade av integrationsarbete i regionen. I Lappland har man även aktivt utvecklat bl.a. webbaserade utbildningar och utbildningar med fokus på arbetslivet.