Invandrare i Kajanaland

I Kajanaland talar ca 2,8 % av befolkningen ett främmande språk som modersmål. Trots att det bor invandrare i alla kommuner i Kajanaland koncentrerar sig invandringen till landskapet ändå till Kajana: över 65 % av regionens invandrare bor där.

De främsta orsakerna för att flytta till Kajanaland är arbete och familjeskäl. De flesta flyttar från Rysslands närområden. De fem största grupperna med ett främmande språk som modersmål i Kajanaland talar ryska, kurdiska, estniska, somaliska och arabiska.

Den humanitära invandringen har främst riktats till Kajana

Tidigare riktades den humanitära invandringen till området endast till Kajana. Kajana tog emot kvotflyktingar, och dessutom har det funnits en flyktingförläggning i staden ända sedan 1999. Kajana flyktingförläggning förvaltas av Kajana stad. I slutet av 2015 fattades ett positivt beslut i Suomussalmi om att ta emot kvotflyktingar. De första kvotflyktingarna kommer att anlända i Suomussalmi under 2016.

"Kajanaland är ett mångkulturellt landskap"

De centrala dokumenten som innehåller riktlinjer beträffande invandrararbetet i Kajanaland är Kajanalands kommuners gemensamma integrationsprogram samt riktlinjerna för invandrararbetet i Kajanaland. Dessa dokument fastställer visionen för Kajanalands invandrararbete 2020: "Kajanaland är ett mångkulturellt landskap där grunden för ett gott och tryggt liv utgörs av uppskattning, samarbete och växelverkan".

NTM-centralerna i Norra Österbotten och Kajanaland har en gemensam delegation för etniska relationer, en kommission för invandrarfrågor och en samarbetsgrupp för förberedelser för massimmigration.

Läs mer:

De centrala aktörer som utför invandrararbete (polkuohjausmalli.fi) (på finska)