Kajanalands integrationsprogram

De centrala dokumenten som innehåller riktlinjer beträffande invandrararbetet i Kajanaland är Kajanalands kommuners gemensamma integrationsprogram samt riktlinjerna för invandrararbetet i Kajanaland.

Läs mer:

Kajanalands kommuners gemensamma integrationsprogram (på finska)

Kommunens program för integrationsfrämjande

Integrationsprogrammet Webbhandboken om Mottagande av flyktingar