Kommunen ansvarar för skolgången av asylsökande barn

När det gäller tjänster som tillhandahålls asylsökande innan de fått uppehållstillstånd har kommunen ansvar för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen samt barnskyddstjänsterna.

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning (23.12.1999/1288) är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer.
Bestämmelsen gäller också asylsökande, som har rätt till grundläggande utbildning och förskoleundervisning, men ingen läroplikt.

Dessutom ordnar kommunen vid behov åtgärder inom barnskydd (barnskyddslagen 16 §). För kostnaderna för barnskydd svarar dock den förläggning där den minderåriga asylsökanden är registrerad.

Mer information:

Lag om grundläggande utbildning (finlex.fi)
 Barnskyddslag (finlex.fi)