Kompetenscentret i sociala medier

kompetenscentret för integration av invandrare har konton i de sociala medierna Twitter, Instagram, YouTube och SlideShare.

Twitter har den senaste informationen

På Twitter hittar du kompetenscentret med @KOTOoske. På Twitter publicerar vi information med anknytning till temat samt twittrar om samarbetspartnernas intressanta evenemang och nyheter samt aktuella fenomen i sektorn. Via Twitter får du också snabbt information om kommande utbildningar och anmälan till utbildningarna.

Kompetenscentrets konton i sociala medier upprätthålls av huvudredaktören för webbplatsen integration.fi och innehållsproducenterna. Vi twittrar mestadels under tjänstetid.

På Instagram finns utbildningsatmosfärer och nya publikationer

På Instagram hittar du kompetenscentret med koto_osaamiskeskus. På Instagram samlar vi stämningar och intryck från kompetenscentrets och dess närmaste samarbetspartners utbildningar och evenemang. Via Instagram får du också information om de senaste publikationerna samt kompetenscentrets vardagliga arbete.

På YouTube finns utbildnings- och presentationsvideor

kompetenscentret för integration av invandrare har också en egen YouTube-kanal, där det finns videor som kompetenscentret och dess samarbetspartner har tagit fram. På kompetenscentrets YouTube-kanal kan det också publiceras sådant utbildnings- och presentationsmaterial för människor som arbetar med integrationsfrämjande och mottagande av flyktigar som tagits fram i olika projekt.

På SlideShare finns utbildningsmaterial och presentationer

På SlideShare samlar vi allt utbildningsmaterial och alla diapresentationer från kompetenscentret, om vi har tillstånd av publicera presentationen. En del av presentationerna på SlideShare publiceras endast i samband med nyheterna om evenemanget, dvs. att du behöver en direkt länk till innehållen.

Principerna för diskussioner

Kompetenscentrets konton i sociala medier har inrättas för öppen informationsfördelning och yrkesmässig kommunikation. Såväl som på integration.fi baserar sig kommunikationen i sociala medier också på kunskap och fakta. I sociala medier iakttar vid arbets- och näringsministeriets principer för sociala medier.

Kompetenscentret tar inte ställning till politiska frågor och deltar inte i långvariga diskussioner eller debatter på sina konton i sociala medier. Vi försöker besvara frågor om kompetenscentrets verksamhet kortfattat. Vid behov vidarebefordrar vi frågorna till andra aktörer. Vi svarar inte på frågor som gäller enskilda personers situationer.

Läs mer:

Kompetenscentret på Twitter
Kompetenscentret på Instagram
Kompetenscentret på YouTube
Kompetenscentret på SlideShare