Kontaktuppgifter för Birkaland

Marjo Anttila
Invandringsplanerare
tfn 0295 045 840, växel 0295 036 000
NTM-centralen i Birkaland
PB 297, Pellavatehtaankatu 25, 33101 Tammerfors

Hanna Wallenius
Regional koordinator, Birkaland och Mellersta Finland
tfn 0295 020 946
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland
Sysselsättning, utveckling av arbetskraften och integration
Kontor: NTM-centralen i Birkaland, Pellavatehtaankatu 25, 33101 Tammerfors

E-postadresser: [email protected]