Kontaktuppgifter för Egentliga Finland

Kalle Myllymäki
Invandringschef
tfn 0295 022 617, växel 0295 022 500
Enhet för arbetslivstjänster
NTM-centralen i Egentliga Finland
Besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
Postadress: PB 236 (registratorskontoret), 20101 ÅBO

Vilppu Palmberg
Invandringsexpert
tfn 0295 023 063, växel 0295 022 500
Enhet för arbetslivstjänster
NTM-centralen i Egentliga Finland
Besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
Postadress: PB 236 (registratorskontoret), 20101 ÅBO

Päivi Ruotsala
Regional koordinator, Egentliga Finland och Satakunta
tfn 0295 020 992
Projektet Hemma i Finland (ESF)
NTM-centralen i Nyland
Sysselsättning, utveckling av arbetskraften och integration
Kontor: NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
Postadress: PB 236, 20101 ÅBO

E-postadresser: [email protected]
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Twitter: @VarsinaisELY