Kontaktuppgifter för Lappland

Tarja Tuononen
Invandrarexpert
tfn 0295 037 127    
NTM-centralen i Lappland

Anne-Mari Suopajärvi
Invandringschef
tfn 0295 037 129
NTM-centralen i Lappland

Sanna Hiltunen
Regional koordinator, Lappland
tfn 0295 037 012 
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland
NTM-centralen i Lappland

E-postadresser: [email protected]