Kontaktuppgifter för Mellersta Finland

Sari Jokinen
Specialplanerare
tfn 0295 024 551
NTM-centralen i Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä

Arja Harmainen
Invandringsexpert
tfn 0295 024 130
NTM-centralen i Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä

Hanna Wallenius
Regional samordnare, Birkaland och Mellersta Finland
tfn 0295 020 946
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland
Sysselsättning, utveckling av arbetskraften och integration
Kontor: NTM-centralen i Birkaland, Pellavatehtaankatu 25, 33101 Tammerfors

E-postadresser: [email protected]