Kontaktuppgifter för Mellersta Finland

Sari Jokinen
Specialplanerare
tfn 0295 024 551
NTM-centralen i Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä

Arja Harmainen
Invandringsexpert
tfn 0295 024 130
NTM-centralen i Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä


E-postadresser: [email protected]