Kontaktuppgifter för Nyland

Jaana Suokonautio
Invandringschef
tfn 0295 021 160
NTM-centralen i Nyland

Minna Kuivalainen
Specialplanerare; kommunsamarbete, koordinering av ETNO i Södra Finland 
tfn 0295 021 160
NTM-centralen i Nyland

Satu Nila
Specialplanerare; kommunersättningar, minderåriga och familjegrupphem, förberedelser för massinvandring
tfn 0295 021 083
NTM-centralen i Nyland

Laura Ruuskanen
Specialplanerare, anskaffning av integrationsutbildning
tfn 0295 021 122
NTM-centralen i Nyland

Lea Savolainen
Specialplanerare, anskaffning av integrationsutbildning
tfn 0295 021 102
NTM-centralen i Nyland

Laura Ruuskanen
Specialplanerare, anskaffning av integrationsutbildning
tfn 0295 021 122
NTM-centralen i Nyland

Bahar Mozaffari
Specialplanerare
tfn 0295 020 986
NTM-centralen i Nyland

Nexhat Beqiri
Specialplanerare
tfn 0295 021 272
NTM-centralen i Nyland

Nina Pakarinen
Projektplanerare, projektet Arbeta i Finland inom åtgärdshelheten Finland - mitt hem
tfn 0295 020 996
NTM-centralen i Nyland

Leena Pellilä
Projektchef, åtgärdshelheten Finland - mitt hem (ESF)
tfn 0295 020 939 
NTM-centralen i Nyland
E-postadresser: [email protected]