Kontaktuppgifter för Nyland

Jaana Suokonautio
Invandringschef
tfn 0295 021 160
NTM-centralen i Nyland

Minna Kuivalainen
Specialplanerare; kommunsamarbete, koordinering av ETNO i Södra Finland 
tfn 0295 021 160
NTM-centralen i Nyland

Satu Nila
Specialplanerare; kommunersättningar, minderåriga och familjegrupphem, förberedelser för massinvandring
tfn 0295 021 083
NTM-centralen i Nyland

Laura Ruuskanen
Specialplanerare, anskaffning av integrationsutbildning
tfn 0295 021 122
NTM-centralen i Nyland

Lea Savolainen
Specialplanerare, anskaffning av integrationsutbildning
tfn 0295 021 102
NTM-centralen i Nyland