Kontaktuppgifter för Österbotten och Mellersta Österbotten

Emine Ehrström
Chef för internationella ärenden och integration
NTM-centralen i Österbotten

Katarina Fogde 
Invandringsexpert
(bl.a. kommunplatser, avtal om ersättning av särskilda kostnader, och koordinering av regionala ETNO)
tfn +358 295 056 048
NTM-centralen i Österbotten

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi