Kontaktuppgifter för Österbotten och Mellersta Österbotten

 

Katarina Fogde 
Invandringsexpert
(bl.a. kommunplatser, avtal om ersättning av särskilda kostnader, och koordinering av regionala ETNO)
tfn +358 295 056 048
NTM-centralen i Österbotten

Emine Ehrström
Regional koordinator för Österbotten och Södra Österbotten
tfn 0295 020 938  
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi