Kontaktuppgifter för Satakunta

Jouni Vataja
Planerare
tfn 0295 022 085, växel 0295 022 000
Enheten för sysselsättning, företagande och kompetens
NTM-centralen i Satakunta, Valtakatu 12 B, PB 266, 28101 Björneborg

Päivi Ruotsala
Regional koordinator, Egentliga Finland och Satakunta
tfn 0295 020 992
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland
Sysselsättning, utveckling av arbetskraften och integration
Kontor: NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
Postadress: PB 236, 20101 ÅBO

E-postadressed: fornamn.efternamn@ntm-central.fi

www.ely-keskus.fi/satakunta
Twitter: @SATELYkeskus