Kontaktuppgifter för Södra Österbotten

Mauno Salmela
Överinspektör
tfn 0295 027 625
NTM-centralen i Södra Österbotten

Emine Ehrström
Regional koordinator för Österbotten och Södra Österbotten
tfn 0295 020 938
Projektet Finland - mitt hem (ESF)
NTM-centralen i Nyland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi