Kontaktuppgifter för Södra Österbotten

Emine Ehrström
Internationaliserings- och integrationschef
tfn. 0295 028 684
NTM-centralen i Österbotten

Mauno Salmela
Överinspektör
tfn 0295 027 625
NTM-centralen i Södra Österbotten

Francesca Cucinotta
Talent Coastline chef
tnf. +358 29 502 8646
NTM -centralen i Österbotten

Meeri Koski
Planerare
tfn. 0295 028 686
NTM‐centralen i Österbotten

E-postadresser: [email protected]