Kontaktuppgifter för Södra Savolax

Irja Sokka
Ledande expert
tfn 0295 024 089, växel 029 502 4000
NTM-centralen i Södra Savolax, Enheten för tjänster för företagande och kompetens, Jääkärinkatu 14, PB 164,
50101 S:t Michel


E-postadresser: [email protected]
www.ely-keskus.fi/etela-savo