Kontaktuppgifter för Sydöstra Finland

Merja Mattila
Utvecklingschef
tfn 0295 029 070
NTM-centralen i Sydöstra Finland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi