Kontaktuppgifter för Tavastland

Anita Salonen
Expert inom arbetskraftstjänster
tfn 0295 025 097 
NTM-centralen i Tavastland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi