Kulturell orienteringsutbildning för kvotflyktingar

Migrationsverket ordnar omfattande kulturell orienteringsutbildning för kvotflyktingar som blivit valda till Finland, innan de flyttar till Finland.

Utbildningen syftar till att ge en så realistisk bild som möjligt om att flytta till Finland, om livsförändringen och om det kommande livet i Finland för kvotflyktingar som ska komma till Finland. Utbildningen består av närundervisning i det land där flyktingarna vistas och av självstudiematerial.

Utbildningen startades på nytt år 2013. Målet har varit att skapa en tydlig och till handlingsmodellerna enhetlig helhet med hjälp av vilken kvotflyktingar som blivit valda till Finland får praktiknära information om sitt nya hemland redan innan de flyttar till Finland. 

Närundervisningen pågår i fyra dagar och innehåller följande helheter:

  1. Praktiknära basinformation om Finland och om vad som väntar på invandraren när han eller hon börjar livet i sitt nya hemland.
  2. Lärande av grunderna i finska, nyckelordförrådet och praktiska vardagliga fraser.
  3. Inledande av den interna och externa anpassningsprocessen och förbättrande av beredskapen att möta nytt.

Undervisningen framskrider kronologiskt: hur förbereda sig på flytten till Finland, vad som händer under resan, ankomsten till Finland och att etablera sig och leva i Finland.

I undervisningen samt i det framtagna materialet beaktas olika målgrupper, de heterogena förhållandena, människornas fysiska och psykiska skillnader, olika utbildnings-, kultur- och religionsbakgrunder samt särskilt utsatta personer.

Det finns också självstudiematerial

Avsikten är att ordna kulturorienteringen för så många flyktingar som möjligt redan innan de kommer till Finland. Alternativen är antingen närundervisning utomlands före flytten till Finland eller studier med hjälp av självstudiematerial som levererats i förväg. 

Migrationsverkets webbtjänst movingtofinland.fi är en webbtjänst både för kvotflyktingar som flyttar till Finland och för kommunala invandrararbetare som fortsätter arbetet med att främja deras integration.

Webbplatsen innehåller basinformation om Finland och om social- och hälsovårdstjänster, jobbsökning, studiemöjligheter och kvalificeringsutbildning. Dessutom finns det grundläggande undervisningsmaterial i finska och olika finska fraser, bilder från Finland, information om finländskhet, befolkning och även material om hur man förbereder sig psykosocialt och om de olika faserna efter flytten till Finland. Webbplatsen finns på åtta språk.

Mer information:

www.movingtofinland.fi