Kvotflyktingar

Processen med att välja ut flyktingar till Finlands kvot och till kommunen består av många skeden som kan ta flera månader. Kommunen bör bereda sig på att det av flera orsaker kan dröja innan flyktingarna kommer. Det är skäl att ta detta i beaktande när man ordnar bostäder och service i kommunen.

Migrationsverket och NTM-centralerna ansvarar för placeringen av kvotflyktingar i kommunerna. NTM-centralerna placerar inledningsvis flyktingarna enligt de olika centralerna enligt de platser och önskade grupper man känner till. När kommunplatsen bekräftats skickar Migrationsverket personuppgiftsblanketter och andra handlingar till NTM-centralen, som skickar den vidare till kommunen.

Researrangemangen till Finland

När kommunplats och bostad har bekräftats gör Migrationsverket en begäran om researrangemang till IOM (internationella migrationsorganisationen), som skaffar de transitvisum och tillstånd som behövs till resedokumenten vid Finlands närmaste representation. IOM meddelar även resetidtabellen till Migrationsverket, som betalar kvotflyktingarnas resor till Finland, och till Finlands Röda Kors (FRK), som kommer överens med kommunen om researrangemangen och tidtabellerna.

Representanter från FRK tar emot flyktingarna på Helsingfors-Vanda flygplats. De hjälper till med formaliteterna på flygplatsen och hjälper vid behov dem vidare till anslutningsflyg. Kommunen betalar för flyktingarnas resa från flygplatsen till kommunen.

Kvotflyktingar och akuta fall hanteras av UNHCR på förslag från UNHCR. Därefter kom Finlands immigrationsmyndighet, levandecentret och kommunen överens om detaljerna om ankomsten.

Läs mer:

Mottagande av kvotflyktingar: Erfarenheter av att ordna integrationstjänster
Kvotflyktingar (migri.fi)
Närings-, trafik- och miljöcentralen (ely-keskus.fi)
Mottagning av asylsökande och flyktingar (rodakorset.fi)