Lättbegripligt språk

Än så länge finns det inte så mycket eller omfattande material på lättbegripligt språk, men sådant material utarbetas hela tiden mer och mer. Materialet är ofta ett bra hjälpmedel i synnerhet i början av språkstudierna, när kunskaperna i finska inte ännu räcker för att till exempel följa finländska medier eller för att förstå myndighetskommunikation.

Material på lätt finska

Man kan lyssna på de dagliga nyheterna på lättbegripligt språk via sändningen Yle Nyheter på lätt finska. På webbsidorna för nyheterna på lätt finska kan nyheterna också läsas. Där finns också delen Tosi helppo, som innehåller nyheter som lämpar sig för den allra första början av språkstudierna.

LL-Bladet är en nyhetstidning som ges ut varannan vecka i tryckt form och på webben. I tidningen finns nyheter från Finland och utlandet, idrott, underhållning samt olika aktuella artiklar som ger bakgrundsinformation.

Många myndigheter och andra aktörer har publicerat informationsmaterial på lättbegripligt språk, både i tryckt form och på webben. Du kan bekanta dig med sådant material på Papunets lättlästa sidor.

Myndighetsspråk

Enligt 9 § i förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Myndighetsspråk är det språk som används i tjänsteuppgifterna. Ett klart myndighetsspråk har många fördelar för såväl ämbetsverken som deras kunder och samarbetspartner.

Läs mer:

Selkokeskus
LL-Center
Valvideor (YouTube)
LL-Bladet