Lokalt integrationsarbete

Integrationsarbete över förvaltningsgränserna

Integration innebär samarbete mellan olika myndigheter. Lagen om främjande av integration innehåller en förpliktelse att delta i sektorsövergripande samarbete (31 §).

I samarbetet deltar

  • arbets- och näringsbyrån
  • organisationer, föreningar och samfund.

Kommunen och arbets- och näringsbyrån ansvarar för integrationen på lokal nivå. Andra myndigheter kan också delta i integrationen. Integration kan också geomföras som ett samarbete mellan olika kommuner.

Enligt lagen om främjande av integration ska kommunerna och andra lokala myndigheter lokalt eller regionalt stödja internationalism, jämlikhet och likabehandling samt främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper (29 §). Det lagstadgade målet kan främjas bland annat genom att utveckla en mångformig stads- och servicestruktur, erbjuda lämpliga lokaler och förebygga att invandrarna isolerar sig i egna bostadsområden. Dessutom fastställs i den ovan nämnda lagparagrafen att invandrarbefolkningens behov och främjandet av integrationen ska beaktas i kommunens och de andra lokala myndigheternas allmänna planering, verksamhet och uppföljning.

Goda etniska relationer och växelverkan mellan olika kulturer möjliggör en trivsam och trygg miljö för alla invånare. För att dubbelriktad integration ska lyckas måste invandrargrupperna vara delaktiga och få möjlighet att bevara sitt språk och sin kultur. Då behövs samarbete inte bara med myndigheter, utan också med andra aktörer.

Exempel på lokalt samarbete

Kommunen eller flera kommuner tillsammans kan i samarbete med lokala arbetsmarknads-, företagar- och frivilligorganisationer tillsätta en delegation på lokal nivå (31 §). Delegationen planerar och utvecklar integrationen samt förbättrar de etniska relationerna.

Kommunen och arbets- och näringsbyrån kan dessutom göra upp lokala eller regionala samarbetsavtal om anordnandet av åtgärder och tjänster inom sitt område.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)