Invandrare i Mellersta Finland

I slutet av 2016 hade Mellersta Finland totalt 276 196 invånare, varav 8571 d.v.s. 231 % hade ett främmande språk som modersmål. I Mellersta Finland bor ca 2,4 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap. De vanligaste främmande språken som talas i Mellersta Finland är ryska, estniska, engelska, persiska och thai.

Invandringen i Mellersta Finland har förutom Jyväskylä även koncentrerat sig delvis till Jämsä, Äänekoski och Laukas. I slutet av 2016 hade 6576 av Jyväskylä stads 138 850 invånare, d.v.s. 4,7 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål.