Mellersta Finlands integrationsprogram

  • Hankasalmi kommuns integrationsprogram
  • Joutsa kommuns integrationsprogram
  • Jyväskylä stads integrationsprogram
  • Jämsä stads integrationsprogram
  • Keururegionens integrationsprogram
  • Laukas kommuns integrationsprogram
  • Saarikkaregionens kommuners integrationsprogram
  • Wiitaunionens kommuners integrationsprogram
  • Äänekoskis integrationsprogram

Läs mer:

Kommunens program för integrationsfrämjande

Integrationsprogrammet Webbhandboken om Mottagande av flyktingar