Invandrare i Norra Österbotten

I Norra Österbotten talar ca 2,7 % av befolkningen ett främmande språk som modersmål. I landskapet bor ca 11 127 personer som talar ett främmande språk som modersmål, och över 70 % av dem bor i Uleåborg. De främsta orsakerna för att flytta till Norra Österbotten är arbete och familjeskäl. De största språkgrupperna i landskapet är ryska, svenska, engelska, arabiska och kinesiska.

Till Uleåborg, Pudasjärvi, Siikajoki och Brahestad har det redan länge även kommit personer som flyttat på grund av humanitära skäl. Sedan 1991 har det funnits en flyktingförläggning i Uleåborg som förvaltas av staten. 2008 öppnades en av Uleåborgs flyktingförläggnings enheter i Pudasjärvi. Ruukki flyktingförläggning i Siikajoki öppnades för första gången 1993. Därefter har förläggningen stängts flera gånger. Norra Österbottens nyaste kommuner att ta emot kvotflyktingar är Kuusamo och Utajärvi. De första kvotflyktingarna anlände i Kuusamo på hösten 2015 och i Utajärvi på våren 2016.

25 kommuner har ett giltigt integrationsprogram

Av Norra Österbottens 30 kommuner har all ett giltigt integrationsprogram.

I Norra Österbottens invandringsstrategi definieras landskapets vision för invandringen för 2020 så här: "Norra Österbotten är Finlands mest mångfaldiga och attraktiva landskap där kulturell växelverkan är vardag. Landskapets samfund arbetar målmedvetet för att se till att arbetsgivare har flexibel tillgång till arbetskraft, vilket även ökar landskapets konkurrenskraft på den globala marknaden. Norra Österbotten är en bra plats att leva, arbeta, driva företag, studera och bo för personer och familjer med vilken bakgrund som helst.

NTM-centralerna i Norra Österbotten och Kajanaland har en gemensam delegation för etniska relationer, en kommission för invandrarfrågor och en samarbetsgrupp för förberedelser för massimmigration.