Norra Österbotten och Kajanaland

På dessa sidor hittar du information om invandring, integration och mottagande av flyktingar i Norra Österbotten och Kajanaland.

Sidornas innehåll har producerats av regional koordinator Tanja Tammimies för Norra Österbotten och Kajanaland inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland – mitt hem.

I projektet Finland – mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020.

Läs mer:

Finland - mitt hem.