Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen

Invandrare i Östra Finland

Östra Finland består av tre landskap: Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen. Andelen av befolkningen med ett främmande språk som modersmål varierar mellan kommunerna: t.ex. i Rautavaara (Norra Savolax) har 1,1 % av befolkningen ett främmande språk som modersmål (2017). Flest invånare med ett främmande språk som modersmål bor i Tohmajärvi i Norra Karelen, 4,7 % (2017). I Joensuu har 4,7 % ett främmande språk som modersmål, i Kides är denna siffra 4,5 % och i Lieksa 3,4 %. Andelen invånare i Kuopio och S:t Michel som har främmande språk som modersmål ligger under 4 %; i Kuopio på 3,8 % och i S:t Michel på 3,8 %.

Andelen av Östra Finlands befolkning som har främmande språk som modersmål är 17 777 personer / 3,19 % (källa: stat.fi 31.12.2017). Skillnaderna inom Östra Finland är stora: det finns medborgare från över hundra olika länder som tillhör över 80 olika språkgrupper.

Avstånden är stora i Östra Finland, och därför är det ofta utmanande att t.ex. ordna och delta i utbildning. Det är även svårt att hitta arbete, eftersom det ofta innebär en flytt från en ort till en annan. Därför flyttar även många invandrare bort från Östra Finland. I Östra Finland, liksom i resten av landet, är invandrarnas arbetslöshetsprocent 2–3 gånger större än majoritetsbefolkningens.

Över 80 olika språkgrupper i Östra Finland

Östra Finlands speciella läge nära den ryska gränsen har lett till att en av integrationstjänsternas största kundgrupper i alla tre landskap är rysktalande invandrare.

På Östra Finlands område bor det medborgare från över hundra olika länder som tillhör över 80 olika språkgrupper.

Orsakerna för invandringen är olika; vanligast är familjeskäl. Många kommer även till Östra Finland för att studera: i synnerhet i Kuopio, Joensuu och S:t Michel finns det många internationella studerande och forskare. Bland Östra Finlands universitets studerande finns det medborgare från nästan hundra olika länder.

Den arbetsbaserade invandringen till Östra Finland fördelas över alla områden och branscher. Vanliga branscher är i synnerhet jordbruket samt den säsongvis sysselsättande bär- och svampplockningen.

Alla landskap i Östra Finland tar emot kvotflyktingar

I Östra Finland har man även erfarenhet av humanitär invandring. Alla tre landskap i Östra Finland har tagit emot kvotflyktingar.

Kvotflyktingarna har kommit från bl.a. Somalia, Irak, Myanmar, Kongo, Sudan, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Sri Lanka, Pakistan och Kina.

För tillfället finns det flyktingförläggningar och grupphem för minderåriga runt om i Östra Finland.

Tredje sektorn stöder integrationen i Östra Finland

I Östra Finland ordnas mångsidig (dubbelriktad) integrationsfrämjande verksamhet av aktiva aktörer inom tredje sektorn, bl.a. Röda Korset, Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurikeskus Kompassi, Linnalan Setlementti ry, Joensuun Setlementti ry, Monikulttuurikeskus MIMOSA, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), Finlands Flyktinghjälp i Östra Finland, Moni-JAKE, församlingar samt invandrarföreningar, t.ex. Lieksan Somaliperheyhdistys ry, Zonta-naiset, Maa- ja kotitalousnaiset, Martorna, idrottsföreningar och läroanstalter. Dessutom förekommer aktiv projektverksamhet runt om i Östra Finland.

Sidornas innehåll har producerats av Tanja Manner, som fungerar som regional koordinator för Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland – mitt hem.

I projektet Finland  mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020.

Läs mer:

Finland - mitt hem