Invandrare i Nyland

Finlands befolkning som har ett främmande språk som modersmål koncentreras starkt till Nyland, och i synnerhet till Nylands tre största städer: Helsingfors, Esbo och Vanda. I Nyland bor ca 55 % av hela Finlands befolkning som har ett främmande språk som modersmål. De största grupperna med ett främmande språk som modersmål är ryssarna, esterna och somalierna.

Invandringens nivå varierar mycket mellan Nylands kommuner. I en del av Nylands kommuner har man redan länge utfört invandrar- och integrationsarbete, medan andra kommuner först nyligen fått invånare med främmande språk som modersmål.

2014 bodde ca 117 000 utländska medborgare i Nyland. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var över 171 000, vilket är ca 10,6 % av hela landskapets befolkning. Flest invånare med ett främmande språk som modersmål bodde i Vanda (14,4 % av invånarna), Helsingfors (13,5 % av invånarna) och Esbo (13,3 % av invånarna) och det minsta antalet var i Pukkila (1,7 % av invånarna). I Nyland talas det över 150 olika språk.

Invandrarnas åldersstruktur skiljer sig från hela befolkningen i att de flesta invandrarna proportionellt sett är i arbetsför ålder mellan 25 och 44 år, och pensionärerna (över 65 år) utgör den minsta andelen