Offer för människohandel

Staten ersätter kommunen för kostnader som orsakas av hälso- och socialvårdstjänster, tolkning, skyddet av personens säkerhet för offer för människohandel. Stöd betalas också för andra tjänster som ordnas på grund av dessa personers specialbehov.

NTM-centralen ska begära ett utlåtande av föreståndaren för en förläggning som sörjer för hjälpen till offer för människohandel om huruvida de kostnader för vilka ersättning söks härrör från tillhandahållandet av åtgärder och tjänster på grund av personens ställning som offer för människohandel.

Läs mer:

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd (finlex.fi)