Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten

På dessa sidor hittar du information om invandring, integration och mottagande av flyktingar i regionerna Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Den statistik som presenteras baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens statistik för 2019.

I slutet av 2019 bodde inom det utvidgade verksamhetsområdet för NTM-centralen i Österbotten (omfattar Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten) sammanlagt 14 425 utländska medborgare, varav den största åldersklassen utgjordes av personer i åldern 25–39 år. Statistiken över den andel av befolkningen som har ett främmande språk som modersmål ger dock en mer exakt bild av antalet invandrare, eftersom en del av invandrarna redan har fått finskt medborgarskap. Inom det utvidgade NTM-centralsområdet bodde sammanlagt 19 047 personer med ett främmande språk som modersmål.

Sidornas innehåll har producerats av regional koordinator för Österbotten och Södra Österbotten Maarit Ojala inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland – mitt hem.

I projektet Finland  mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020.

Läs mer:

Finland - mitt hem.