Placering av flyktingar i kommunerna

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för koordineringen av kommunplatserna på det rikstäckande planet och regionens NTM-central på det regionala planet. Migrationsverket ansvarar för placeringen av kvotflyktingar i kommunen.

Migrationsverket placerar inledningsvis flyktingarna utgående från NTM-centralerna. Fördelningen bygger på de uppgifter man fått från kommunen om kommunplatserna och om vilka nationaliteter man ska ta emot. Om informationen om de platser kommunerna erbjuder inte är tillgänglig, förmedlas informationen om flyktingar som saknar kommunplats till alla NTM-centraler.

Söka kommunplats

Migrationsverket skickar anonyma uppgifter om flyktingarna från UNHCR:s (FN:s flyktingorganisations) personuppgiftsblanketter (RRF) till NTM-centralerna. Av det sammandrag som skickas till centralerna framgår

  • familjestorlek (storlek på bostad som behövs)
  • åldersfördelning i familjen (behov av vuxenutbildning, skola och dagvård)
  • omfattning på utbildning i hemlandet (jfr. icke läs- och skrivkunniga vs. personer med högskoleexamen)
  • arbetserfarenhet (sysselsättningsmöjligheter)
  • eventuellt önskemål från flyktingen om fortsatt utbildning (närheten till studieplats).

Dessutom informerar myndigheten NTM-centralen om flyktingarnas hälsotillstånd, sjukdomar och skador samt om eventuella läkarutlåtanden och andra dokument. Dessa uppgifter påverkar hur man hittar en lämplig bostad och specialarrangemang som eventuellt behövs. NTM-centralen skickar dessa uppgifter till kommunen.

Exempel på sammandrag

Fall 147-*********:
Kvinna 21 år.
Ogift, barnlös
Syster i fall (147-**********), bör placeras tillsammans.
Föräldrarna döda, resten av syskonen i Rwanda
Språkkunskaper: ruanda/kinyaruanda (modersmål), läs- och skrivkunnig i detta
Har gått i skola i fyra år
Arbetserfarenhet som hembiträde
Allvarliga våldserfarenheter, traumatiserad. Kan ha nytta av psykologiskt stöd.
Inga andra anmälda hälsoproblem.