Projekt och organisationer som har fått finansiering 2019

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 8 projekt till ett sammanlagt belopp av 500 000 euro. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2019 var barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

  • Kirkkopalvelut, projektet Tuu mukaan 2!, 65 000 euro
  • Kotka-Kymin seurakunta, program Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointi, 56 000 euro
  • Rädda Barnen rf, projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta, 68 000 euro
  • Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinnan kummiverkosto, 68 000 euro
  • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, projektet Tukea ja osallisuutta II, 41 000 euro
  • Finlands Röda Kors Uleåborg, projektet Kotona Oulussa, 32 000 euro
  • Finlands Settlementförbund rf, projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä, 120 000 euro
  • Yhteiset lapsemme ry, Vierellä, 50 000 euro.