Regional kommission för invandrarfrågor

Enligt lagen om främjande av integration kan närings-, trafik- och miljöcentralen tillsätta en regional kommission för invandrarfrågor (39 §). Kommissionen har till uppgift att utveckla och planera integrationen av invandrare samt arbeta för likabehandling. Kommissionen kan även ha andra uppgifter i anslutning till invandring.

Kommissionen kan också vara gemensam för flera NTM-centraler och ha representanter från åtminstone RFV, landskapsförbundet, de största kommunerna som tar emot invandrare i regionen, medborgarorganisationer samt vid behov från andra regionala aktörer.