Regionalt integrationsarbete

På regional nivå sköts uppgifter förknippade med uppföljningen, övervakningen och utvecklingen av integrationen. Viktiga aktörer är NTM-centralen, regionförvaltningsverket (RFV) och landskapsförbunden. Även regionala organisationer och olika projekt deltar i det regionala integrationsarbetet.