Regioner

Alueet
Pirkanmaa ja Keski-Suomi
Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Varsinais-Suomi ja Satakunta
Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi
Lappi
Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
 

Sidornas innehåll har producerats av regional koordinator inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland - mitt hem. Du kan se områdena på kartan ovan eller gå direkt till områdets eget avsnitt:

I projektet Finland - mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020.

Läs mer:

Finland - mitt hem