Regionförvaltningsverkets uppgifter

Svarar i ärenden som hör till dess verksamhetsområde för planeringen och styrningen av samt tillsynen över åtgärder och tjänster som främjar och stöder invandrares integration.

Sörjer för att invandrarnas behov beaktas vid planeringen och anordnandet av andra åtgärder och tjänster som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Samarbetar med NTM-centralen inom sitt verksamhetsområde (lag om främjande av integration 38 §).

I RFV:s verksamhet bör invandrarnas specialbehov beaktas framför allt inom social- och hälsovården, utbildnings- och bildningsväsendet samt när tillgängligheten och kvaliteten för tjänsterna som kommunen ansvarar för bedöms.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)