Researrangemang

Migrationsverket betalar för kvotflyktingarnas resor till Finland. När Migrationsverket har fått information om kommunplats och bekräftelse om bostad gör myndigheten en anhållan till IOM (internationella migrationsorganisationen) om researrangemangen.

Anhållan omfattar flyktingarnas personuppgifter, sjukdomar och skador som påverkar resandet, placeringskommun, ankomstflygplats och första möjliga ankomsttidpunkt till Finland.
UNHCR, Finlands Röda Kors (FRK) och Finlands närmaste representation informeras om begäran.

Finlands representation ger flyktingarna de uppehållstillståndskort de beviljats på det lokala IOM-kontoret. Representationen beviljar också de resedokument som behövs. Ibland beviljar Internationella Röda Korset (ICRC) resedokument i akuta fall.

FRK meddelar kommunen om när flyktingarna anländer så fort IOM har informerat om detta. Migrationsverket får inte närmare förhandsinformation om tidpunkten. FRK kommer överens om de praktiska arrangemangen tillsammans med kommunen.

Tillstånd att lämna utreselandet

IOM införskaffar de dokument och tillstånd som flyktingarna behöver för att lämna utreselandet och för att resa, till exempel exit- och transitvisum.
Ibland behöver flyktingen ett separat tillstånd för att få resa från vistelseorten till orten där flygplatsen finns. IOM och UNHCR kontaktar myndigheterna i utreselandet för att få tillstånden.
Ibland kan det dröja innan flyktingarna kan lämna landet, bland annat för att reglerna för att lämna landet ändras eller för att flyktingarna bli sjuka.

Kontroller före resan till Finland

IOM genomför en så kallad fitness to travel-inspektion där man säkerställer att det inte finns några hälsomässiga hinder för att resa och att en sjuk resenär inte utgör en smittorisk för andra på flyget.
Innan resenärerna stiger ombord på planet kontrollerar IOM deras identitet och hjälper till med flygplatsformaliteter och med att förflytta sig till planet.

På transitflygplatsen hjälper IOM till med flygplatsformaliteter och hjälper flyktingarna vidare till anslutningsflyget. IOM ser också till att flyktingarna har en klädsel som lämpar sig för årstiden.

Ankomst till Finland och kommunen

FRK har meddelat kommunen om när flyktingarna anländer till Finland.

Anställda och frivilligarbetare från FRK möter flyktingarna på Helsingfors-Vanda flygplats. De hjälper till med formalitererna på flygplatsen och hjälper vid behov flyktingarna vidare till anslutningsflyg.

IOM bokar resorna från utreselandet till flyktingarnas hemkommun i Finland (anslutande förbindelse i Finland: flyg, tåg eller buss). Migrationsverket betalar för resan ända till hemkommunen.
Om den mottagande kommunen ligger nära Helsingfors-Vanda flygplats kan kommunens representanter komma och möta flyktingarna på flygplatsen och ta hand om deras transport till kommunen. Då betalar kommunen för kvotflyktingarnas resor från Helsingfors-Vanda flygplats till kommunen.

Kvotflyktingarna placeras direkt i den bostad kommunen har anvisat åt dem när de anländer till Finland. De inkvarteras inte först på förläggningar.