Respons

Med denna blankett kan du ge respons på innehållet på integration.fi samt på webbplatsens tillgänglighet och tekniska funktion. Du kan också berätta var vi har lyckats eller vad vi kan utveckla ytterligare. Om du vill ha ett svar på din fråga, lämnar du din e-postadress. Obligatoriska fält har markerats med en asterisk (*).

Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom 14 dygn. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Den officiella posten ska sändas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor: registratorskontoret(at)tem.fi, och meddelanden som gäller kompetenscentret  till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.