Respons

På denna blankett kan du ge synpunkter på innehållet och den tekniska funktionen av webbplatsen integration.fi. Du kan också berätta vad vi har lyckats med eller vad vi ännu bör utveckla. Om du vill ha svar på din fråga, ange din e-postadress. Fält som markerats med asterisk (*) är obligatoriska.

Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, kirjaamo(at)tem.fi, och meddelanden som gäller kompetenscentret till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.