Särskilda bestämmelser

I kapitlet Särskilda bestämmelser presenteras särskilda bestämmelser med anknytning till lagen om främjande av integration som ska beaktas i tillämpningen av lagen.

En person skriver på datorn.