Invandrare i Satakunta

I slutet av 2019 hade Satakunta totalt 216 752 invånare, varav 7 927 d.v.s. 3,7 % hade ett främmande språk som modersmål. I Satakunta bor ca 1,9 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Satakunta har koncentrerat sig till Björneborg. I slutet av 2019 hade 2 900 av Björneborgs stads 83 934 invånare, d.v.s. 3,5 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Relativt sett bodde flest invånare med ett främmande språk som modersmål i Honkajoki, där 119 av kommunens 1 620 invånare, d.v.s. 7,3 %, har ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen )

Invandringen till Satakunta har ökat från början av 1990-talet, speciellt under de senaste åren. År 2016 flyttade 932 personer med utländsk bakgrund till Satakunta och år 2017 var antalet inflyttade nästan lika stort, 933 personer. (Källa: Statistikcentralen, Integration databas)

I Satakunta talas idag över 90 olika språk. De största språkgrupperna utöver de inhemska språken var år 2019:

  • ryska (1 351)
  • estniska (1 134)
  • polska (667)
  • arabiska (435)
  • turkiska (347)
  • engelska (338)
  • rumänska (335)
  • thai (310)
  • ukrainska (276)
  • franska (253)

Källa: Statistikcentralen

Befolkningen som talar ett främmande språk är till strukturen yngre än den finsk-, svensk och samiskspråkiga befolkningen och majoriteten av dem är män. Den största åldersgruppen med ett främmande språk är 30–34 år. 

Många skäl till att flytta

Till Satakunta flyttar man från utlandet av samma skäl som till andra platser, för att arbeta, studera eller för internationellt skydd. Området har internationella företag och högskolorna erbjuder även utbildningsprogram på engelska. År 2015 grundades i Satakunta under kort tid flera mottagningsanläggningar, enheter för nödinkvartering samt grupphem för asylsökande. För närvarande fortsätter verksamheten i mottagningsanläggningen i Björneborg. Flyktingar som har fått uppehållstillstånd bor kvar i området. NTM-centralen i Satakunta har ett avtal om mottagning av flyktingar med alla 17 kommuner i Satakunta. I Björneborg, Raumo och Eura har man under de senaste åren tagit emot kvotflyktingar.

Aktiv integrerande verksamhet 

I Satakunta verkar Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry som uppehåller en internationell mötesplats i Björneborg, ordnar bl.a. klubbar och språkkurser, stöder integration och sysselsättning. Många invandrargemenskaper och stamfinländare är med i föreningen och verksamheten är mångskiftande och riktas till olika åldersgrupper. FRK i Satakunta har länge arbetat mångkulturellt i området och MLL verkar som stöd för integrationen av speciellt barnfamiljer och mammor. Utöver grundläggande tjänster och integrationsutbildning pågår i Satakunta även flera projekt som främjar invandrarnas sysselsättning och integration.

Delegationen för etniska relationer, ETNO, i Västra Finland har som uppgift att främja bra etniska relationer i Egentliga Finland och Satakunta.