Invandrare i Satakunta

I slutet av 2018 hade Satakunta totalt 218 642 invånare, varav 7 632 d.v.s. 3,5 % hade ett främmande språk som modersmål. I Satakunta bor ca 1,9 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål.

Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Satakunta har koncentrerat sig till Björneborg. I slutet av 2018 hade 2 837 av Björneborgs stads 84 403 invånare, d.v.s. 3,4 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Relativt sett bodde flest invånare med ett främmande språk som modersmål i Honkajoki, där 108 av kommunens 1 666 invånare, d.v.s. 6,5 %, har ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen)