Sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete

Inkluderande av invandrarna som aktiva medlemmar i det finländska samhället förutsätter samarbete mellan många sektorer och aktörer. Sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete är en väsentlig del av integrationsarbetet.

Även i lagen om främjande av integration förutsätts att myndigheterna utvecklar sektorsövergripande samarbete med anknytning till integration. I samarbetet på lokalnivå deltar kommunen (i synnerhet representanter för förvaltningen och basservicen), arbets- och näringsbyrån och polisen samt organisationer, föreningar och sammanslutningar som ordnar integrationsfrämjande tjänster.

Kommunen eller flera kommuner tillsammans kan tillsätta en delegation på lokalnivå i samarbete med lokala arbetsmarknads-, företagar- och medborgarorganisationer. En sådan delegation har till uppgift att utveckla planeringen och verkställandet av integrationen samt främja etniska relationer.

Kommunen och arbets- och näringsbyrån ansvarar tillsammans för anordnandet av integrationsfrämjande och stödjande åtgärder och tjänster, anvisandet till dessa samt uppföljningen av dessa. De kan dessutom göra upp lokala eller regionala samarbetsavtal om anordnandet av åtgärder och tjänster inom sitt område.

Läs mer här:

Huvudstadsregionens intentionsavtal 2012-2015 (på finska)

Exempel på sektorsövergripande samarbete