Södra Österbotten

I slutet av 2019 bodde i landskapet Södra Österbotten 4 344 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 2,3 % av hela befolkningen i regionen. De vanligaste främmande språken i Södra Österbotten är
 
ryska (884)
estniska (714)
ungerska (285)
ukrainska (255)
 thai (230)
• engelska (190)
turkigiska (165)
arabiska (139)
polska (129)
romaniska (114)
• annat språk (105)  Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
 
År 2019 fungerade i Södra Österbotten ännu en mottagningscentral i Kauhava. Som mest fanns det inom området 3 mottagningscentraler samt ett grupphem för minderåriga asylsökande. I Seinäjoki har det funnits ett familjegrupphem som inkvarterade de minderåriga ungdomar och barn under 18 år som kommit utan vårdnadshavare och hade fått uppehållstillstånd. Det upphörde med sin verksamhet i juni 2019.
 
Redan etablerade tjänster för invandring och integration erbjuds för tillfället inom området av Seinäjoki stads flyktingarbete och en invandringskoordinator i Suupohja.

I Södra Österbotten är arbetskraftsinvandring vanlig, och regionen hör till föregångarna när det gäller kunskap om arbetskraftsinvandring och ordnande av tjänster i en tidig fas av integrationen. 
 
I Södra Österbotten samlas regelbundet ett forum för invandrarfrågor som fokuserar på i synnerhet utbildning för invandrare. Forumet består av centrala aktörer i regionen som kommer i kontakt med invandrare i sitt arbete. Forumet samlas cirka 3–4 gånger om året. 
 

Läs mer:

Invandringskoordinator i Suupohja, VUOKSI
Flyktingkoordinator i Seinäjoki (www.seinäjoki.fi)