Södra Österbotten

I slutet av 2017 bodde i landskapet Södra Österbotten 3 957 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 2,1 % av hela befolkningen i regionen. De vanligaste främmande språken i Södra Österbotten är
 
ryska (836)
estniska (744)
ungerska (275)
thai (206)
ukrainska (182)
engelska (174)
turkiska (145)
polska (142)
annat språk (96)  Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
arabiska (85). 
 
I Södra Österbotten grundades de första förläggningarna hösten 2015 i Lappajärvi, Kauhava och Seinäjoki. De mottagande kommunerna ingick då ett avtal med Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten om att erbjuda kommunplatser till asylsökande som fått uppehållstillstånd. År 2018 är förläggningen i Kauhava den enda som längre är verksam i Södra Österbotten. Dessutom finns det i Seinäjoki ett familjegrupphem för flyktingbarn under 18 år som har kommit till landet utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd.

I Södra Österbotten är arbetskraftsinvandring vanlig, och regionen hör till föregångarna när det gäller kunskap om arbetskraftsinvandring och ordnande av tjänster i en tidig fas av integrationen. 

En centraliserad experttjänst för invandring och integrering, INKA, betjänar invandrare i Suupohja-regionen och Kurikka. I Kauhava finns en egen invandringskoordinator, som ger råd och vägledning enligt kundens behov. Dessutom har Seinäjoki stad bland annat en flyktingkoordinator.
 
I Södra Österbotten samlas regelbundet ett forum för invandrarfrågor som fokuserar på i synnerhet utbildning för invandrare. Forumet består av centrala aktörer i regionen som kommer i kontakt med invandrare i sitt arbete. Forumet samlas cirka 3–4 gånger om året. 
 

Läs mer:

Invandring och integrering, INKA
Invandringskoordinator i Kauhava (www.kauhava.fi)
Flyktingkoordinator i Seinäjoki (www.seinäjoki.fi)