Specialtjänster 

Exempelvis följande tjänster kan ordnas som specialtjänster som stödjer och främjar integration

  • åtgärder och tjänster som främjar integration av invandrarbarn och unga invandrare
  • eftervårdstjänster inom barnskyddet för minderåriga invandrare som har anlänt utan vårdnadshavare och har fått uppehållstillstånd
  • stödverksamhet för invandrare som behöver speciella åtgärder
  • andra åtgärder och tjänster som uppmuntrar invandrare att på egen hand skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället.

I praktiken kan spektrumet av integrationsfrämjande specialtjänster vara mycket omfattande och varierande. Det inkluderar social- och hälsotjänster som myndigheterna tillhandahåller samt andra tjänster med anknytning till ärenden inom barnskydd, missbruk, familjeförhållanden och bostäder. I specialtjänsterna ingår också verksamhet förknippad med att stärka invandrarnas aktivitet och delaktighet som ordnas av olika aktörer.

Läs mer här:

Väestöliittos material om kulturell mångfald

Utvecklingsprojekt inom integrationsfrämjande