Spelregler för kommentarer

Man kan kommentera blogginläggen. Kommentarerna får vara högst 200 ord långa och ska gälla inläggets ämne. Administratörerna publicerar kommentarerna på vardagar under tjänstetid. Kommentarer som skrivits utanför tjänstetid sparas och behandlas på tjänstetid.

Administratörerna bestämmer vilka meddelanden som publiceras. Kommentarerna ska vara sakliga och intressanta, följa god sed, lag och allmän ordning och hålla sig till ämnet.

Kommentarerna får inte innehålla

  • uppmaningar till våld eller kriminalitet
  • rasistiskt, opassande eller kränkande innehåll
  • information som kränker en annan persons integritet
  • material som skyddas av upphovsrätt
  • länkar till material som inte gäller diskussionens tema eller som är osakligt
  • skräppost
  • marknadsföring eller reklam.

Åsikterna i kommentarerna representerar inte ANM:s eller dess kompetenscenter för integration av invandrares åsikter eller linje. Den som skriver en kommentar ansvarar för att texten följer lag och god sed.

Bloggskribenterna på integration.fi tar inte ställning till och besvarar inte frågor om enskilda personers situation. Administratörerna svarar inte på förfrågningar om kommentarer som inte publiceras.

Rättigheter

Arbets- och näringsministeriet har alla rättigheter till tjänsten, inklusive upphovsrätten. ANM förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i bloggen. Den som skriver en kommentar ger ANM rätt att publicera eller låta bli att publicera det material som personen har skickat till kommentarspalten.