Språk, kommunikation och kundservice

Planerar du kommunikation på flera språk, en broschyr för en invandrarmålgrupp eller annat material avsett för invandrare? Vägleder du invandrare i valet av integrationsspråk? Vad lönar det sig att ta hänsyn till i kundservicen, när du möter en invandrare?

På integration.fi samlas information om vad man bör ta hänsyn till när man överväger material, speciellt material på många språk, avsett för invandrarmålgrupper eller när man t.ex. vägleder kunden i valet av integrationsspråk. I delen presenteras också guiden Välkommen till Finland, som koordineras av arbets- och näringsministeriet, den flerspråkiga webbtjänsten infobanken.fi, söktjänsten för kurser i finska finnishcourses.fi och ges tips om användningen av lättbegripligt språk och klart myndighetsspråk såväl skriftligt som muntligt.

Innehållet i denna del kompletteras.