Statistik och uppföljning

Till stöd för planeringen och uppföljningen av en resultatrik integrationspolitik behövs tillräckligt omfattande och regelbundet framtagen information och integrationens olika delområden. Arbets- och näringsministeriet producerar information om arbetslöshet bland invandrare och invandrares deltagande i arbetskraftspolitiska åtgärder.  

Dessutom samlar arbets- och näringsministeriet information från olika källor till det riksomfattande uppföljningssystemet för integration, integrationsfrämjande och etniska relationer. Uppföljningssystemet utgörs av indikatorer baserade på register- och enkätsmaterial för varje delområde. Indikatorerna uppdateras och rapporteras årligen.

I enlighet med de referensramar som EU och OECD använder är delområdena i uppföljningssystemet

  • sysselsättning
  • utbildning
  • hälsa och välbefinnande
  • boende
  • deltagande och
  • integration i två riktningar (inkl. etniska relationer).

Uppföljningssystemet utvecklas ännu. De slutliga indikatorerna överenskoms i samråd med tväradministrativa aktörer. Uppföljningssystemet för integration, integrationsfrämjande och etniska relationer producerar utöver årliga rapporter också en omfattande helhetsöversikt för varje regeringsperiod. Nästa helhetsöversikt blir färdig år 2019.

Läs mer:

Översikt för integration 2013