Statistik och forskning

Kompetenscentret för integration av invandrare producerar både statistik om integrationsfrämjande och integrationsrelaterad forskning. Dessutom finns på webbplatsen också publikationer som tagits fram i kompentenscentret och arbets- och näringsministeriets utvecklingsprojekt.