Stöd till barn som bor utan vårdnadshavare

Enligt lagen om främjande av integration ska omvårdnad, omsorg och fostran för ett barn eller en ung person utan vårdnadshavare som har beviljats uppehållstillstånd eller som har tagits till Finland inom en flyktingkvot ordnas på ett sätt som motsvarar personens behov (27 §). De nödvändiga tjänsterna kan ordnas i familjegrupphem eller med hjälp av stödd familjeplacering eller på något annat ändamålsenligt sätt.

Ett invandrarbarns eller en ung invandrares kommun ansvarar för stödet till personen och ordnandet av de tjänster som personen behöver. Som kommuninvånare har barn eller unga utan vårdnadshavare rätt till alla tjänster som är tillgängliga för andra kommuninvånare.

Ett barn eller en ung person som bor utan vårdnadshavare kan omfattas av stödåtgärder tills han eller hon fyller 21 år eller tills han eller hon har en vårdnadshavare i Finland. Unga kan erbjudas samma tjänster som en ung person som får eftervård enligt barnskyddslagen.