Stöd till barn utan vårdnadshavare

Antalet minderåriga asylsökande som kommer till Finland har varierat under olika år. År 2013 anlände knappt 200 minderåriga asylsökande till Finland.

I det här kapitlet presenteras vad som fastställs i lagen om främjande av integration om tjänster som ska erbjudas dessa barn och unga.

Mer information finns också i Handbok om mottagande av flyktingar:

Två ungdomar med trummor.