Stöd för arbetet

Stöd för arbetet är en del av webbplatsen Integration.fi som i fortsättningen kompletteras med olika slags material samt beprövade arbetsmetoder och verktyg. Under rubriken Utvecklingsprojekt finns korta beskrivningar av projekten.

Innehållet under rubriken Verktyg har  utvecklats inom bl. a. ALPO-projektet, som har koordinerat rådgivningen och vägledningen för invandrare i begynnelsefasen runt om i Finland. Avsikten är att komplettera med arbetsmetoder och god praxis också från andra projekt så att de bästa erfarenheterna kan utnyttjas så ändamålsenligt och effektivt som möjligt i det praktiska arbetet.