Strategin Migrationens framtid 2020

Strategin Migrationens framtid 2020, som ingick i statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram, blev klar 2013. I strategin görs en bedömning av inflyttningen till Finland och rörlighetens betydelse för ett samhälle där de pensionerade åldersklasserna ökar avsevärt.

I strategin betonas att invandrarnas sysselsättning har en central roll. Finland behöver inte endast invandrarnas arbetsinsats, utan även nya innovationer och internationella nätverk som invandrarna tar med sig. För att man ska lyckas med detta måste invandrarna behandlas människovärdigt och med respekt.

Enligt strategins riktlinjer ska invandrarna få vara med och aktivt tas med i byggandet av landets gemensamma framtid som delaktiga och aktiva aktörer och inte enbart som en målgrupp för service och åtgärder. För genomförandet av strategin utarbetas ett åtgärdsprogram.

Läs mer:

Strategin Migrationens framtid 2020