Invandrare i Sydöstra Finland

I Sydöstra Finland (Kymmenedalen och Södra Karelen) bor ca 5,2 % av Finlands befolkning som har ett främmande språk som modersmål. De största språkgrupperna är ryska, estniska, engelska, thai och somaliska.

Antalet personer med främmande språk som modersmål varierar mycket i områdets kommuner. Största delen av invandrarbefolkningen i Sydöstra Finland är koncentrerad till Villmanstrand, Kotka, Kouvola, Imatra och Fredrikshamn.

2014 bodde ca 11 500 utländska medborgare i Sydöstra Finland. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var över 16 200, vilket är ca 5,2 % av hela landskapets befolkning. Det största antalet personer med främmande språk som modersmål bodde i Kotka (8,3 % av invånarna) och i Villmanstrand (6,3 % av invånarna).

Invandrarnas åldersstruktur skiljer sig från hela befolkningen i att de flesta invandrarna proportionellt sett är i arbetsför ålder mellan 25 och 44 år, och pensionärerna (över 65 år) utgör den minsta andelen.